Metodika

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euStudie Veřejná prostranství v Plzni, jejíž úvodní částí je Metodika pro přístup k veřejným prostranstvím, byla zpracována společností Partnerství, o. p. s. (2015). Metodická část prezentuje postup, jak vymezit veřejně přístupná prostranství ve městě a navrhuje jejich zařazení a ohodnocení jejich stavu, tzv. kategorizaci a klasifikaci.

Kategorizace spočívá v zařazení veřejných prostranství především podle struktury zástavby, typologie a významu ve městě. Metodika koresponduje s principy Územního plánu Plzeň (2016) a pracuje s deseti strukturami zástavby, typickými přímo pro Plzeň, např. kompaktní bloková, rostlá městská atp. Typologie vychází ze zákonné definice veřejných prostranství – ulice, náměstí, park a další. V kontextu celého města mají veřejná prostranství význam nadměstský, celoměstský, okrskový či lokální.

Metodika navrhuje klasifikaci veřejných prostranství z hlediska bezpečí, pohodlí a atraktivity. Je hodnocen nejen aktuální stav konkrétního veřejného prostranství, ale i jeho potenciál. Klasifikace slouží při tvorbě doporučení, jakým směrem by se úprava konkrétního veřejného prostranství měla ubírat.

Studie obsahuje kromě metodické části také právní rozbor, požadavky na veřejná prostranství a popularizačně zpracovaná pozitiva a negativa plzeňských veřejných prostranství.

Metodika pro přístup k veřejným prostranstvím (Partnerství, o. p. s., 2015) byla schválena v Radě města Plzně usnesením č. 780 ze dne 25. června 2015.

6423