Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzeň. Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města.

Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Aktuality

Plzeňanům pro vyhledávání volebních místností slouží mapový portál města

Česká republika volí svého prezidenta, v pátek 27. a sobotu 28. ledna 2023 rozhodnou voliči…

Poslední úpravy, stěhování nových nájemníků. TechTower v Plzni se slavnostně otevře ve středu 1. února

Ambiciózní projekt města Plzně jde do finále. V únoru bude otevřen jedinečný technologický park TechTower za…

Plzeň má veškerá sportoviště na jednom místě. Lze si je i on-line rezervovat

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně společně s Odborem sportu Magistrátu města Plzně zpracoval přehled…

Inspirační fórum Svazu měst a obcí 2022 nejen o drahých energiích, vodě a památkách

Jak zvládat složité situace s drahými energiemi a přírodními katastrofami, jak stále zlepšovat…

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.


Další aktuality

Naše projekty

Územní plán

Více informací

Strategický plán

Více informací

Americká – Sirková

Více informací

Karlovarská – Rondel

Více informací

Často používané odkazy