Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzeň. Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města.

Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Aktuality

Proměna nádrže v plzeňském Bukovci představena.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKRMP) společně s městským obvodem Plzeň 4 a krajinářským…

Pozvánka na představení studie rekonstrukce vodní nádrže v Bukovci

V pondělí 26. dubna od 18 hodin formou živého přenosu na facebookových stránkách MO Plzeň 4

Plzeň bude mít novou vstupní bránu do města u Hlavního nádraží, turisty uvítá infocentrum s vyhlídkovou věží

V prostranství u postranního vstupu na Hlavní nádraží Plzeň a na nový autobusový terminál vybuduje…

Architektonicko urbanistucká soutěž „Dostavba historického centra města Starý Plzenec“ zná své vítěze

ÚKRMP se podílel na zajištění architektonicko urbanistické soutěže „Dostavba historického centra města…

Plzeň vyzývá občany k vyplnění Názorové mapy dopravy

Chybí cyklostezka, chodník? Nejezdí autobus? Plzeň vyzývá občany k vyplnění Názorové mapy dopravy…

Chybějící vodu do Velkého boleveckého rybníka dodá upravená voda z Berounky

Velký bolevecký rybník, v němž kvůli suchu minulých let znatelně ubylo vody ...

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.


Další aktuality

Naše projekty

Územní plán

Více informací

Strategický plán

Více informací

Americká – Sirková

Více informací

Cukrovarská

Více informací

Světovar

Více informací

Karlovarská – Rondel

Více informací

Často používané odkazy